תשובה אחת
אל תעצרי, זה משחרר, ואם את רומה לדבר אני פה3>