2 תשובות
אין לכם בדיחות פנימיות? זה מה שבדרך כלל שמים
תעשו משהו בהקשר לכיתה או למגמה למשל אנחנו כיתת מבר
ואני זאת שהייתה אחראית על הרעיון, כתבנו
מבר
מפילים ביחד ראשים
והייתה על החולצה גולגולת צבעונית וממש בצד של החולצה היה כתוב 420
XD