תשובה אחת
אולי אתם יודעים מה זה 69 אנחנו יודעים את השורש שלו