תשובה אחת
טיול שנתי לא יכול להיות חובה לאנשים עם בעיה רפואית.