3 תשובות
הבאת קישור לדף לא לתמונה ספציפית..
שואל השאלה:
לא נותן לי להביא לתמונה ספציפית
הכוונה היא לתמונה של מיטה מסוג של כרית (בשורה ה17 משמאל)
יש דברים כזה