3 תשובות
באפליקציה?
כן, אתה יכול להשיג כסף באמצעות צפייה בסרטונים קצרים.
כל יום יש גם Spin to win
שואל השאלה:
איזה אפליקציה