7 תשובות
מספר נתון x
x+8
אם מספר נתון זה איקס אז איקס ועוד 8 כי רשום לך פשוט מוסיפים.. אין מה להסתבך עם זה..
שואל השאלה:
עם רשום איקס פלוס 8 חלקו את התוצאה ב7 שווה ל5 ושארית 3
שואל השאלה:
שארית 2 התבלבלתי
אז תעשי איקס פלוס שמונה חלקי שבע שווה ל5 ועוד 3 חלקי 7
שואל השאלה:
איך פותרים את זה אוף אין לי מושג זה קשה