5 תשובות
מה? זה לא מסודר
שואל השאלה:
מה התשובה?
נסמן מספר אחד בx.
הוא גדול ב 10 אחוז מהשני, כלומר אם השני y אז x = 1.1y שזה 10 אחוז יותר.
ולכן המספר השני, y, הוא x חלקי 1.1
באופן דומה, המספר השלישי הוא x חלקי 0.75.

ואז פשוט סוכמים את המספרים ל190 ובשביל זה צריך מכנה משותף.
ואתה פותר משוואה פשוטה.
מספר 1- x*0.75
מספר 2- x*0.75-10
מספר 3- x
0.75x+0.75x-10+x=190
2.5x-10=190
2.5x=200
x=80
מספר 1- 60
מספר 2- 50
מספר 3- 80
by the way...

עריכה: נכון.