7 תשובות
דוב נמלים
שנבוב
הוא שנבוב.
שנבוב.
לפיא הספר הוא אמור להיות אוגר. (אומר בן אדם שיש לו את הספרים)
אבל בסידרה הוא באופן רשמי...
שבוב?
מה?. מה זה שנבוב?