תשובה אחת
מילות הוספה זה חיבור
קשר של ניגוד-אך, אבל, אולם, אלא.
קשר של עימות- ואילו, לעומת זאת.
קשר של סיבה ותוצאה- לכן, לפיכך, משום כך, על כן.
קשר של ויתור- למרות זאת, חרף זאת, אף על פי כן.

מילות הסבר זה שעבוד
ש, כי, את מי ש, את מה ש, ה' הזיקה

אני חושב שבכללי יש יותר חיבור