תשובה אחת
למה צריך לקטול אותו?
תכתבי לו פשוט מה הקטע שלך? מה אתה מסנן אותי או משהו כזה