2 תשובות
מה שאני אגיד זה לא קטילה, אבל אם מישהו היה אומר לי שהוא תמיד שוכח אני אגיד לו שאם הוא תמיד שוכח אותי אז אני אשכח אותו...
אולי זה המטרה שלו?