תשובה אחת
מועד א בערך 50-60
מועד ב (גם קיץ) בסביבות ה20-25