2 תשובות
אני כמעט בטוח שהפילו את האתר הזה כמה האקרים.

עריכה:
אוקיי כן. אחרי בדיקה הוא לא קיים יותר
לעזור לך לחשב במקום?