תשובה אחת

הציון הסופי (זה רק לגבי אזרחות) מורכב מ40% ציון בגרות 40% ציון הגשה, 20% מטלת ביצוע