5 תשובות
50
שואל השאלה:
בטוח? לא שלושים אחוז?
אנונימית
במתמטיקה זה 50
שואל השאלה:
בדוק?
אנונימית
המגן של שאלון מסויים יהיה
30% מתוך מספר האחוזים של השאלון מתוך הציון הסופי