2 תשובות
מחזירה
מתעצבנת רצח על הדרך ומתבאסת אבל בשום פנים ואופן לא הייתי גונבת את זה מהם
לא עושה כלום ויחזור לחדר