3 תשובות
שישים שבעים שנה נראה לי
80 שנה
מ 3 שבועות מינימום וצפונה