3 תשובות
לא עד שהם מוסיפים את מי ששלח לאנשי קשר
מה 0-0
לא אם הוא לא באנשי קשר שלך או את בשלו