4 תשובות
לא עד שהם מוסיפים את מי ששלח לאנשי קשר
שואל השאלה:
בסדר אבל רואים את הסטטוס
בהודעה בשורת מצב?
אנונימית
מה 0-0
לא אם הוא לא באנשי קשר שלך או את בשלו