2 תשובות
בתי ספר שנמצאים בבתי חולים פסיכיאטרים ובבתי חולים רגילים
יש בחדרה, אדנים ועמית
באותו הנושא: