6 תשובות
הראשון
HOH
Loves
Love
Does she still love me
הראשון.

השני לא נכון כי כאשר יש- Does/Does'nt
הוא גונב את ה-s מהפועל
?does she still love me רק ככה