2 תשובות
באמת קשה להבין את השאלה.

מישהו יכול לתת לי משפטים מלאי מוטיבציה שאוכל לתלות על הלוח מודעת?
שואל השאלה:
זה למה שאלתי