תשובה אחת
מקדימה למטה במרכז, 16 ספרות מחולקות למקטעים של 4
באותו הנושא: