3 תשובות
שחורות, עדשה אחת.
שחורים
אנונימית
עדשים שחורות