5 תשובות
אם את רואה את הנראה לאחרונה לא יכול להיות שנחסמת.
אז לא נחסמת בטוח
אם את רואה לא חסמו אותך
לא נחסמת עם אתרואה את הנראה לאחרונה
אם חוסמים אותך אתה לא רואה את הפרופיל וגם את הנראה לאחרונה, אז כנראה לא נחסמת.
באותו הנושא: