2 תשובות
בשעות הערב אבל לא לילה
כמו 6-9 בערב בערך

בבוקר ובלילה בכלל לא
ובשעות שלפני 6 אז הרוב לא בפאלפון כי הרוב עושים משהו בשעות האלה