תשובה אחת
פשוט תרשמי לה שאת בעניין של שיעןרי כושר איתה