4 תשובות
לבדוק אם חבר שלך אם זה בסדר מבחינתו שתנסה לפתח את זה בינכם ואם כן אז תתחיל לדבר איתה ולראות אם היא גם בעניין
אנונימית
תבדוק בכלל אם היא בקטע שלך אחרי זה תשאל את חבר שלך ואם הוא נותן לך אישור לך על זה
לא הבנתי מה הבעיה?
תספר לו זה חבר הכי טוב שלך זה לא כאילו אתה פוגע בה