2 תשובות
הערכת מורה (התנהגות, השתתפות, הגעה, איחורים וכו')
ציונים שנתיים
וציון מגן/מתכונת
הציון הגשה שזה כל כיתה י'
והציון בגרות חיצונית שלך
חלקי 2