2 תשובות
הציון היחיד שמשנה בתעודת בגרות זה הציון הסופי.
הציון בכיתה י לא אמור להיכנס אלא אם כן המורה יוסיף אותו לציון מגן שלך בבגרות. בכל מקרה, תשקיעי גם בכיתה י. לטובתך.
אנגלית-לא
מתמטיקה-רק 3 יחל שיש להם 801 4 ו5 יחל לא