6 תשובות
נכון
OwU
אכזריים בלי שום הכרה
ויש לי גם סרטון שמוכיח את זה
לצערי
נכון,
ואתה צריך לזהות את אלה ולהתרחק מהם כמו מאש
מי שאכזרי מגיע היום שזה חוזר אליו כמו בומרנג (גם אם תרצה וגם אם לא תרצה)
אתה יכול גם להתפלל עליהם שמידת הרחמים תהיה אצלם
יכולים יכולים.
והחוכמה? להשאר בין אלה שלא
יותר מדי