תשובה אחת
זה פשוט תהליך התפתחות הצמיחה לזה,
אין משהו שיגרום לזה