5 תשובות
לכל סיור מביאים חטיפים
כן אבל במוזיאון עצמו אסור לאכול את יכולה בהפסקה או באוטובוס
כן. אבל לא יתנו לאכול בתוך המוזיאון
כן, אבל פחות מדרך כלל כי יש פחות מקומות לפתוח חטיפים
למוזיאון רבין?
אנונימית