3 תשובות
זה אומר שיש נקודת חיתוך אחת עם ציר האיקס (הקודקוד על ציר האיקס)
נקודת חיתוך אחת עם ציר איקס
בראשית הצירים
זה לא מחייב שהנקודה תהיה בראשית הצירים