3 תשובות
במובן המיני נשלטת.
בקשר עצמו שתביע את דעתה
אנונימי
טיפה מזה וטיפה מזה
שולטת, גם בקטע רגיל וגם מיני, מעדיף להיות הנשלט
אנונימי