2 תשובות
את הסיבה לפתיחת העמוד
Fans, official, לעשות נגיד אות אחת פעמיים בשם משפחה