16 תשובות
6 שעות
שעתיים והכי הרבה 3, חושבת שמוגזם זה 6, ככה שמרתי לפחות, אני צמחונית פשוט
עוף אני מחכה בדרכ 4-5 שעות ובקר 6
אני לא אוכלת בשר ככה שאני לא שומרת.. אבל שאכלתי אז 6 שעות..
HOH
אני מחכה בין עוף לחלב - 3 שעות.
ובין בשר בקר לחלב - 6 שעות.
6 שעות
6 שעות
עם עוף שעתיים
6 שעות - של המחמירים
6 שעות
6 שעות
3 שעות
יש לי חבר הולנדי שמחכה שעה אחת