2 תשובות
מאיפה את רוצה להגיע לבית רובינשטיין?
שואל השאלה:
מיבנה, כמובן ששכחתי לציין:)