4 תשובות
אומרים שאנקורי קשה ברמה שהיא מיותרת, ורכס יותר מכוונת לרמה של הבגרות.
מצד שני- הכותב של אנקורי הוא עידו מרבך אם את מכירה, הוא נדיר.
אנקורי
~*~
אנקורי.
של המורה שלי, דני עובדיה. קיבלתי בבגרות 95