תשובה אחת
מצטרפת לשאלה, אבל תכלס אנחנו לא יודעים. זה דיי ההחלטות של המנכ"לים של ואאטצאפ...
באותו הנושא: