2 תשובות
ממש טוב הייתה קלה ביחס למתכונות וקראתי סיכומים והקשבתי לבגרות המשודרת
היה אחלה, כמעט כל השאלות היו בבחינות קודמות או בניבויים של המורה או שהתמקדו בהן בתגבורים, והן לא היו קשות מדי.

יש סיכויים שיורידו לי כי לא הדגמתי טוב (המתכונת שלי נשחטה ככה)

קראתי את המיקודיות פעם אחת והקשבתי ממש טוב בתגבורים חחח, ולפעמים היו נושאים שקראתי עליהם בספר אחרי שאיבדתי את המיקודיות