4 תשובות
דוד מדרגה שנייה
אח של סבא
אנונימי
"דוד רבא"
HHH
דוד של אבא/אמא