4 תשובות
קרובות משפחה רחוקות?
תכלס אתן הילדות של הבני דודים... אם יש לזה שם...
הילדות של הבנים דודים
בנות דודות מדרגה שנייה
כלומר הבנות של הבני דודים.