4 תשובות
שילוב
בישל
שולב
כאילו מהשורש בישול או מהאותיות האלה בכללי?
שול (כאילו שוליים)
שוב
בישל
ישו