3 תשובות
כן למתמטיקה יש 2 שאלונים
חוץ מ3 יחידות
אנונימית
כן,
יש 2 שאלונים אם אתה ב5 יחל. אחד בי"א אחד בי"ב.
כן ממשיכים ללמוד אבל פחות שעות. ובשנה הבאה לקראת הבגרות יותר שעות