2 תשובות
באיזה נושא?
שואל השאלה:
אנרגיית תנועה
אנונימית