3 תשובות
שואל השאלה:
3) שני גופים a ו-b נעים ימינה לאורך קו ישר על משטח אופקי חסר חיכוך, כמתואר בתרשים.
מסתו של הגוף a היא 2kg וגודל מהירותו 10 מטר לשנייה.
מסתו של גוף b היא 6kg וגודל מהירותו 4 מטר לשנייה.
אל גוף b צמוד מאחוריו קפיץ שקבוע הכוח שלו 800n/m ומסתו ניתנת להזנחה.
ב. 1) האם האנרגיה הקינטית של המערכת נשמרת? הסבר.
2) האם התנע של המערכת נשמר? הסבר.
שואל השאלה:
בגרות 1994 במכניקה
באותו הנושא: