5 תשובות
איפה עוד 30 אחוז?
כמה קיבלת בתלמידאות?
0.35*80
0.35*95
וכו
נראה לי שזה בגלל שחישבת כל בוחן כ20%, אבל זה כולם ביחד 20% מה שאומר שכל בוחן 5%.

מבחן 1- 80 35%... 0.35*80= 28
מבחן 2- 95 35%...0.35*95= 33.25

ארבע בחנים (20%, כל אחד 5%)
הראשון 86... 0.05*86= 4.3
שני 100... 0.05*100= 5
שלישי 80... 0.05*80= 4
רביעי 55... 0.05*55= 2.75

תלמידות 100 10%... 0.10*100= 10

28+33.25+4.3+5+4+2.75+10=87.3
אנונימי