6 תשובות
אני חושבת שבסך הכל זה סבבה, בפסקה השנייה איפה שרשמת "after this a lot..."
את יכולה לשנות ל"then,.)
דן זה כאילו ואז..
אנונימית
יש לך שגיאות במילים כמו WAS IT THIS AN אבל תכלס זה טוב... אם באלך תשלחי הודעה שאני אעזור לך לעבוד על זה
A special event.
This event was.
Afterwards, many family members started showing up, and it made me.
Means a lot to me.
Will be as amazing as last year.

בכל מקרה, זה לא רע בכלל, כל הכבוד.
לזה שמעליי היה את הכוח לעשות מה שלי לא היה אבל בייסיקלי מה שהוא ציין אלה הטעיות שלך... תעבדי על זה וזה יהיה סבבה לגמרי
I would like to tell you about a special event that happened to me on April 8th, 2017.
This event is really important to me because this was the day I celebrated my 13th birthday.

The birthday started with a surprising morning with a lot of fun.
After that big part of my family started to show up, and it made me very excited and happy.

In the end of this amazing day I got a lot of presents and balloons.

To sum up, this special event means a lot to me and I hope my birthday this year will be amazing like last year.

נראה לי תיקנתי את כל הטעויות:)
אנונימית
אני רואה שעזרו לך אבל לדעתי אין צורך ממש לשנות את המשפט האחרון, יהיה יותר טוב אם תוסיפי just לפני like.