2 תשובות
יפות
מה זאת השאלה זאת ברור שיפות כן אני בשמם
JF